Ережелер мен шарттар

Жалпы ережелер мен талаптар
iTicket.kz сайтын пайдалана отырып, сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сайттың жұмысын реттейтін келесі талаптар мен қолданыстағы барлық құқықтық нормалар мен нормативтік актілерді сақтауға келісесіз

Сауда белгілері
Осы сайтта бар iTicket.kz логотиптері, iTicket.kz-тің ресми тіркелген сауда белгісі болып табылады және iTicket.kz-тің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз кез келген уақытта және ешқандай жағдайда қолдануға болмайды.

Авторлық құқық
Осы сайттағы барлық мазмұн мен бағдарламалық қамтамасыз ету iTicket.kz-тің меншігі болып табылады және авторлық құқықпен қорғалған. Осы ережелер мен қағидаларда көрсетілген лицензияның шектеулі берілуін қоспағанда, iTicket.kz өзінің сауда белгілеріне, авторлық құқықтарына немесе басқа да құпия ақпаратқа ешбір тікелей немесе жанама құқықтар бермейді

Рұқсат етілген пайдалану
Сізге тек жеке пайдалану үшін бұл сайт беттерінің көшірмелеріне кіруге, қарауға және сақтауға рұқсат етілетіндігімен келісесіз және егер iTicket.kz арнайы келіспесе және рұқсат бермесе, жеке пайдалануға арналған билеттерді немесе тауарларды сатып алуға немесе жеке пайдалану үшін бұл сайттың материалдарын шолу шаралары мен жарнамалық ақпараттан басқа, кез келген мақсатта қайталауға, жүктеуге, жариялауға, өзгертуге немесе басқалай таратуға болмайды

Ескерту: Сайтты заңсыз және/немесе рұқсатсыз пайдалану, оның ішінде рұқсатсыз билеттерді сату немесе сайттағы кез келген роботтарды, өрмекшілерді немесе басқа да автоматтандырылған құрылғыларды рұқсатсыз пайдалану тиісті құқықтық шараларды қолдану арқылы тексеріледі.